Du som är skyddsombud

Som skyddsombud för svetsare är det viktigt att veta hur man kan minska risken att skadas eller drabbas av ohälsa på grund av jobbet. På webbplatsen Svetsa Rätt finns handfasta tips om vad ni kan göra på arbetsplatsen och tips till dig som skyddsombud.

Lagar och regler

Svetsa Rätt ger en översikt över vilka lagar och regler som gäller för svetsföretag.

Bra arbetsmiljö är lönsamt

Ta gärna del av webbplatsens information för Företaget. Använd vid behov de ekonomiska argumenten för en bättre arbetsmiljö. Det är ofta enklare att få igenom förbättringar av arbetsmiljön om arbetsgivaren inser att de innebär fördelar för verksamheten. Som skyddsombud är det bra om du hjälper till att uppmärksamma dessa frågor.

Introduktion för och utbildning av svetsare

Svetsning är ett hantverk och det gäller att få alla detaljer rätt. Det handlar om allt från att ställa in punktutsuget och ordna så att man får en bra arbetsställning när man ska svetsa till att använda och underhålla personlig skyddsutrustning rätt. Svetsa Rätt innehåller korta filmer som ett underlag för introduktion och utbildning av svetsare. Dessutom finns ett handledarmaterial som stöd, om ni vill genomföra en introduktion eller utbildning av svetsare inom företaget.

Förutsättningar för en god arbetsmiljö

Som skyddsombud kan du hjälpa till att skapa goda förutsättningar för en god arbetsmiljö. Läs och använd gärna våra handfasta tips och råd om hur man utformar svetsarbetsplatsen.

En bra svetsplats räcker inte. Svetslokalen måste också vara bra utformad. Läs om vad som är bra Allmänventilation, Ljudmiljö, Belysning och Brandsäkerhet. Ordning och reda minskar risken för olyckor och är dessutom en förutsättning för effektiv produktion. Läs mer om hur man på ett enkelt och effektivt sätt kan arbeta med att förbättra Ordning och reda.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning behövs vid svetsning, även om man gjort allt för att utforma svetsplatsen och lokalerna så bra som möjligt. Som skydsombud har du möjlighet att påverka inköp av personlig skyddsutrustning och också att kontrollera att alla vet hur den ska användas. Läs mer om olika typer av personlig skyddsutrustning och hur den ska användas och underhållas under Andningsskydd och visir, Skyddsglasögon, Hörselskydd, Kläder och Skor. Här finns också information för svetsare som använder Kontaktlinser eller glasögon.

När någon får ont

Det är viktigt att ta tag i besvär och värk så tidigt som möjligt. Väntar man, finns det risk för att värken förvärras och blir kronisk. Läs gärna mer om hur ni kan arbeta med detta.

Friskvård

Friskvård är bra, men vilken roll fyller den för svetsare som börjar få ont. Läs mer om friskvård för svetsare.

Checklista för svetsverkstäder