Andningsskydd och visir

Vilket andningsskydd och visir passar bäst för svetsare? Vad krävs för att andningsskyddet ska ge ett bra skydd? Det är viktigt att svetsare vet detta och använder och underhåller andningsskydd på rätt sätt.

Behövs andningsskydd?

Om man bara svetsar kort tid … Behöver man andningsskydd då? Ja. Andningsskydd ska alltid användas vid svetsning. Också vid korta svetsmoment.

Den koncentrerade svetsröken i plymen kan innehålla mycket höga halter av farliga ämnen. Rörliga punktutsug eller svetspistoler med integrerade utsug ger sällan ett tillförlitligt skydd. Ett enda andetag av koncentrerad svetsrök kan ge en rejäl dos av farliga ämnen. Det är svårt att undvika plymen. Det är nästan som med grillning eller eldning, hur man än står så får man rök mot sig. Drag från portar och dörrar som öppnas eller en truck som kör förbi kan blåsa in svetsrök i andningszonen. Ibland kanske man måste luta sig fram mot svetspunkten för att se bättre. Därför behövs andningsskydd som skyddar mot svetsrök.

Vid vissa typer av svetsning är det extra viktigt att alltid använda andningsskydd.

  • Vid metallbågsvetsning i rostfritt bildas cancerframkallande krom som går ut i svetsröken.
  • Svetsning i manganhaltigt stål innebär risk att halten mangan i luften överskrider gränsvärdet.
  • Vid svetsning i galvaniserad plåt, kan zinkhalten i luften bli så hög att man får zinkfrossa.
  • Vid MIG- och MAG-svetsning i aluminium bildas mycket ozon, som är irriterande för luftvägar och ögon.
  • Vid svetsning i lackad plåt, kan det bildas farliga luftföroreningar (till exempel allergiframkallande isocyanater om lacken innehåller polyuretan).
  • Vid svetsning i plåt som är lackad med klorpolymerlack kan det bildas farliga klorföreningar.
  • Vid svetsning i rostskyddsmålat gods kan svetsröken innehålla både giftigt bly och cancerframkallade sexvärt krom. Läs mer under Hälsorisker.

Skydda ögonen också vid slipning och slaggning

Svetsning innebär både för- och efterarbeten som slaggning och slipning. Vid dessa moment bildas det damm och det kan skvätta iväg partiklar som kan skada ögon. Därför är det viktigt att använda någon form av tätslutande skydd för ögonen också vid dessa moment.

Prova ut personliga skydd som passar bra

Varje svetsare ska prova ut skydd som passar. Om skydden upplevs som obekväma eller opraktiska, är risken stor att de inte används så mycket som de borde.

Kombinera andningsskydd och svetsvisir

Vid svetsning ska svetsvisir alltid användas för att skydda ögonen mot strålning men också för att skydda ansikte och ögon mot svetsloppor. Enklast och effektivast är att använda svetsvisir som är integrerat med andningsskyddet.

CE-märkning

Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt. Läs mer om vad som gäller i Arbetsmiljöverkets broschyr , 359.6 kB..

Checklista för svetsverkstäder