Du som utbildar svetsare

Du som utbildare är viktig för att svetsarna ska lära sig om svetsningen men också om arbetsmiljö och kunna tillämpa sina kunskaper under och efter utbildningen. Det är mycket som ska ingå i svetsarens utbildning. Svetsa Rätt har utvecklats för att du som utbildare ska kunna ha ett bra underlag för att utbilda svetsare om arbetsmiljö.

Handledarmaterial som stöd och inspiration

Läs vårt handledarmaterial och fundera på om det finns något du kan använda i din utbildning. Handledarmaterialet innehåller tre olika modeller för utbildning. Utbildning enligt modell 3 har utvecklats som stöd för yrkesutbildning av svetsare. Där finns också hänvisningar till olika delar i Svetsa Rätt som kan användas inom utbildningen.

Sidor som är speciellt användbara för utbildning

Hälsorisker, som ger en översikt över vilka hälsorisker som förekommer vid svetsning. Observera att längst ner på varje sida finns länkar till sidor som beskriver hur man undviker eller kontrollerar riskerna.

Svetsplatsen, som beskriver hur en bra svetsplats kan utformas.

Svetsmetoder, som ger tips om hur man kan minska riskerna genom att tänka på hur man svetsar.

Vill du ha en lite lättsammare övning, använd gärna vår test med tio frågor Svetsar du rätt?

Checklista för svetsverkstäder