Företaget

Proffsig svetsning, nöjda kunder och nöjda anställda går hand i hand med bra arbetsmiljö, en effektiv produktion, god kvalitet och ett lönsamt företag. Här finns tips om hur effektivitet, lönsamhet och kundnöjdhet kan ökas i svetsföretag. Nyckeln är att underlätta för de anställda att göra ett så bra jobb som möjligt samtidigt som driftskostnaderna för verksamheten hålls nere.

Effektiv verksamhet och bra kvalitet går ofta hand i hand med ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Utnyttja svetsarens arbetstid effektivt

En betydande kostnad i svetsföretag är kostnaden för svetsarnas arbetstid. Arbetstiden som företaget betalar för ska förstås användas så produktivt, effektivt och långsiktigt hållbart som möjligt.

I de flesta företag finns det tidstjuvar som minskar effektiviteten. Det förekommer också att svetsares arbetstid försvinner på grund av sjukdom och förtidspensioneringar Hur är det hos er?

  • Går det åt onödigt mycket tid för att göra om svetsning som inte håller tillräckligt god kvalitet?
  • Hur mycket tid lägger svetsaren på att leta efter utrustning eller material? Hur mycket tid kan ni spara och använda till annat om det blev bättre ordning och reda?
  • Förlorar ni skickliga svetsares arbetstid för att de inte orkar arbeta fram till pension?

Läs mer om vad detta kan kosta och vad ni själva kan göra under Minska kostnaderna, Kunniga svetsare, Ordning & reda och Svetsare som håller.

En arbetsplats som underlättar god kvalitet och att göra ett bra jobb

Det ska vara lätt att göra rätt. Det gäller i många sammanhang. Är det krångligt att göra rätt, går det åt mer tid, blir dyrare och mer fel och kvalitetsbrister. Det går att underlätta svetsarens arbete så att det går smidigare och blir mindre fel genom bra utformning av arbetsplatsen.

  • Svetsare ska arbeta i en bra arbetsställning. Dåliga arbetsställningar leder till fler kvalitetsbrister. Forskning visar att cirka 40 % av kvalitetsbristerna beror på brister i den ergonomiska utformningen av arbetsplatser och arbetsuppgifter. En studie visade dessutom att felfrekvensen var nästan tio gånger högre för arbetsplatserna med de sämsta arbetsställningarna, jämfört med de bästa. I många företag kan kvaliteten förbättras om det går att arbeta i en bättre arbetsställning!
  • När ni köper in utrustning och annat, väljer ni produkter som också underlättar svetsarens arbete?
  • På en välordnad arbetsplats är den utrustning och de material man behöver lättillgängliga och i bra skick. Det är enkelt att jobba om man snabbt hittar det man behöver.
  • Organisera arbetet så att alla har möjlighet att göra ett bra arbete och trivas på arbetsplatsen.

Läs mer om vad ni kan tjäna på att det är lätt för svetsaren att göra rätt under Minska kostnaderna och Tjäna på ordning & reda och om vad ni kan göra under Ordning & reda och Inköp men också under En bra arbetsplats ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten och Organisera svetsarbetet

Vill du veta mer om den forskning som visar vad ni kan tjäna på att arbeta för proffsigare svetsning, se under Fakta, där vi har en särskild avdelning som handlar om forskning.

Är svetsning den bästa fogningsmetoden?

Det finns många fördelar med svetsning. Och en del nackdelar, till exempel arbetsmiljöproblem som svetsrök och att arbetsställningarna kan vara dåliga.

Inom företaget kan man inte alltid bestämma vilken svetsmetod som ska användas och hur fogen ska utformas. Har kunden beställt en svetsad fog, är det svetsning som gäller. Ibland har man större valfrihet och kan välja produktionsmetoder som både är effektivare och innebär att svetsaren får ett arbete som är lättare och snabbare. Läs mer om Effektivare produktionsmetoder.

Checklista för svetsverkstäder