Om Svetsa Rätt

Svetsa Rätt har utvecklats för att utifrån ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, produktivitet och kvalitet bidra till mer professionell svetsning.

Svetsa Rätt beskriver övergripande men ändå konkret hur företag kan arbeta för proffsigare svetsning. Svetsa Rätt går inte i detalj in på olika svetsmetoder utan ger tips och råd som varje svetsföretag får tolka och anpassa till sina egna förutsättningar och efter sina egna behov.

Innehållet på webbplatsen Svetsa Rätt får användas fritt för eget bruk som uppslagsbok och kunskapskälla om arbetsmiljön vid svetsning. Svetsa Rätt får användas på svetsarbetsplatser och inom yrkesutbildning för svetsare, förutsatt att källan anges. Svetsa Rätt får användas för kommersiellt bruk, först efter tillstånd från Svetskommissionen.

Webbplatsen Svetsa Rätt har sammanställts med stor omsorg och de råd och det stöd som ges utan kostnad för användare, ges utgående från bästa tillgängliga kunskap och i god tro, men utan något ansvar för oss som utvecklat och förvaltar webbplatsen. Trots detta kan vi inte garantera att informationen på webbplatsen i alla detaljer är fullständig, korrekt och aktuell. Vi ansvarar inte för eventuell skada som besökaren på webbplatsen och/eller tredje man lider till följd av att användning av webbplatsen och information på den.

På webbplatsen finns länkar till andra webbsidor och webbplatser. Innehållet på dessa har vi bedömt som relevant och användbart, men vi tar inte ansvar för innehållet.

SvetsaRätt.se har utvecklats av Ann-Beth Antonsson och Bengt Christensson, IVL Svenska Miljöinstitutet. Programmering och grafisk design har Happiness svarat för. För foto och film står Camilla Svensk. Webbplatsen Svetsa Rätt förvaltas av Svetskommissionen. Utvecklingen har gjorts i samråd med en referensgrupp med följande sammansättning:

Checklista för svetsverkstäder