Du som arbetar inom företagshälsovården eller liknande konsultverksamhet

Arbetsmiljön vid svetsning är komplex. Både risker och åtgärder är starkt kopplade till den utrustning som finns på arbetsplatsen, arbetsmetoder och svetsteknik. Du som arbetar med frågor kopplade till arbete och hälsa i svetsföretag kan ha stor nytta av Svetsa Rätt.

Affärsmässiga argument för bra arbetsmiljö

Vid svetsning finns det starka samband mellan en god arbetsmiljö och utformning av bra arbetsplatser samt hög produktivitet och god lönsamhet. Läs under Företaget, där finns många exempel som illustrerar det. Affärsmässiga argument kan vara till stor nytta i era diskussioner med ledningen för svetsföretag.

Var finns riskerna?

Under Hälsorisker finns en beskrivning av vilka hälsorisker som förekommer vid svetsning och även i vilka sammanhang riskerna förekommer. Dessutom finns länkar till sidor som beskriver hur dessa risker kan minskas.

Hur ska svetsplatsen utformas?

Hur svetsplatsen utformas har stor betydelse både för ergonomin och exponering för svetsrök. Under Svetsplatsen finns tips om:

Lokalens och ventilationens betydelse för arbetsmiljön

I Svetsa Rätt finns tips bland annat om hur Allmänventilation kan utformas i svetshallar. Även utformning av Effektiv platsventilation beskrivs. Ventilationen är viktig för att svetsrök ska ventileras ut snabbt och effektivt. Använd gärna tipsen i era kontakter med svetsföretag. Läs också andra tips om utformning av lokalen.

Gillar du Svetsa Rätt?

Det finns andra webbplatser med liknande utformning som du kanske kan ha nytta av.

Allt om städ handlar om städares arbetsmiljö men också om hur man kan ställa krav som säkerställer en rimlig arbetsmiljö för städare i samband med upphandling av städning. Här beskrivs också vad man kan tänka på vid inredning och nybyggnation av lokaler, så att lokalerna dels är lättstädade, dels håller sig fräscha länge.

Hämta avfall handlar om insamling av hushållsavfall. Här finns bland annat underlag för utbildning av renhållningsarbetare men också information om vad man ska tänka på som fastighetsägare för att underlätta insamling av hushållsavfall.

Flera liknande webbplatser är under utveckling.

Checklista för svetsverkstäder