Effektiv platsventilation

Svetsrök innehåller farliga partiklar och gaser. Effektiv platsventilation krävs både för att skydda svetsaren och för att hindra att svetsrök sprids till andra som arbetar i lokalen.

Utgångspunkter

Det finns ingen standardlösning för hur effektiv platsventilation ska utformas vid svetsning. Några utgångspunkter som man måste tänka på och anpassa platsventilationen till är:

  • Svetsröken finns i svetsplymen som är varm och därför vill stiga uppåt.
  • Det är svårt att få svetsplymen att ändra riktning. I många fall är det därför bäst att placera utsuget på ett ställe som svetsplymen rör sig mot.
  • Ju närmare ljusbågen man kan placera platsventilationen, desto effektivare kan man fånga in svetsplymen.
  • Ju närmare man kan placera platsventilationen, desto mindre luftflöde krävs för att ventilera bort svetsplymen. Ett utsug som är integrerat i svetspistolen behöver 1/10-del av det luftflöde som en rörlig utsugsarm behöver.

Olika typer av platsventilation

Platsventilation kan utformas på många sätt:

Den effektivaste platsventilationen är utsug integrerade i svetspistoler och fixturutsug, eftersom dessa alltid är placerade så att de fångar in svetsplymen nära ljusbågen.

Oavsett vilken typ av platsventilation man väljer, måste utsuget vara väl utformat och alltid rätt placerat. Annars fungerar det inte som förväntat. Tips om vad som är viktigt vid utformning av platsventilation finns via länkarna ovan.

Underhåll ventilationen, annars fungerar den inte

Om ventilation inte underhålls, tappar den sin funktion. Underhåll behövs både av Allmänventilation och av platsventilation.

Det är mycket vanligt att det blir hål i utsugsslangar och att luftflödena i slangarna minskar. Läs mer om vad som behöver ingå i Underhåll av platsventilation.

Checklista för svetsverkstäder