Minska vibrationerna

Speciellt maskiner som används för slipning och slaggning kan vibrera och i värsta fall ge vibrationsskador på sikt. Vibrationsskador innebär ofta sämre motorik och ökad fumlighet och kan därför påverka svetsarens arbete.

Det går att minska exponeringen för vibrationer på olika sätt. Ofta behövs en kombination av flera åtgärder för att minska exponeringen. Här finns exempel på åtgärder som minskar vibrationerna från maskiner.

Se till att den utrustning och de maskiner som används vibrerar så lite som möjligt för de arbeten som utförs. Vid inköp kan man fråga om och ställa krav på vibrationsdämpade maskiner. Fråga efter vibrationsdata för maskinerna. Vibrationsdata för maskinen ger information om hur effektiv vibrationsdämpningen är. Företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör kan hjälpa till att tolka uppgifterna om vibrationer och välja den minst vibrerande maskinen. En del handhållna maskiner är försedda med vibrationsdämpande handtag.

Undersök om det går det att minska uppkomst och spridning av vibrationer genom att ändra den vibrerande detaljens vikt, styvhet eller dämpning.

Underhåll maskinerna. Byt till exempel ut slitna slipskivor i tid.

Informera och utbilda arbetstagarna i att använda arbetsutrustning på rätt sätt. Rätt sätt är bland annat:

  • Använd inte mer kraft än vad arbetet behöver. Det gäller att låta maskinen göra jobbet så att man inte trycker, kramar, drar och lyfter i onödan. När grepp- och matningskraften minskar, minskar också överföringen av vibrationer till handen.
  • Arbeta i naturliga kroppsställningar.
  • Håll aldrig i slagmejsel under själva arbetet.
  • Kör inte maskiner vid tomgång eller vid egensvängningar i onödan.
  • Följ de instruktioner som finns för maskinen.
  • Planera arbetet så att lämpliga pauser finns.
  • Inför om det är möjligt arbetsrotation där arbetsmoment med vibrationsexponering bryts av med arbetsmoment utan vibrationsexponering.

Kyla gör att man blir mycket känsligare för vibrationer. Kyla i kombination med fukt kyler betydligt mer än kall luft. Därför är det viktigt att också undvika kall fukt.

Åtgärder som minskar nedkylning är:

  • Arbetskläder som skyddar mot kyla och fukt.
  • Se till att hålla händer varma och torra, undvik om möjligt kalla maskiner.
  • Se till att tryckluftsdrivna maskiner inte blåser kalluft på kroppen.

Det finns skyddshandskar som sägs ta upp vibrationer och som skulle kunna ge ett visst skydd. Det är dock tveksamt om dessa handskar ger någon verklig förbättring.

Läs mer om åtgärder som minskar vibrationsexponeringen på Arbetsmiljöverkets temasidor och Umeå Universitets webbplats.

Checklista för svetsverkstäder