Bra arbetsställningar

Hur man ordnar en bra arbetsplats, där man kan arbeta i en bra arbetsställning beror på hur godset ser ut och var på godset det ska svetsas. Därför finns det inga enkla tips som passar alla, men det finns många tips att välja band och några av dem passar säkert er.

Lägesställare

Det finns ett stort utbud av lägesställare av olika storlek och för olika applikationer, från små som placeras på bord till stora som används för att manövrera gods som väger ton.

För att lägesställare ska fungera bra, ska de vara:

 • Lätta att manövrera till rätt position, till exempel
  • Motordrivna.
  • Programmerbara, så att de kan programmeras att ändra läge varefter svetsarbetet fortskrider.
  • Möjliga att vrida och vinkla i den omfattning som behövs.
 • Snabba att ställa in.
  • Enkelt är om lägesställaren programmeras genom inlärning, det vill säga svetsaren kör lägesställarens genom de olika lägen som önskas.
  • Lägesställare som kräver hjälp av travers och låsning med sprint är ofta så besvärliga att använda att de bara används om det inte går att klara arbetet utan dem.
 • Passar den typ av svetsning som förekommer, till exempel om man svetsar rotationssymmetriskt (till exempel fogar samman två rör med en svets runt röret), är det bra om lägesställaren kan rotera godset i lugn och jämn fart.

Med en programmerbar lägesställare kan man få en bra arbetsställning under hela svetsningen, utan att svetsaren behöver göra några tunga eller besvärliga handgrepp. Den korta tid som det tar att ställa om lägesställaren mellan olika lägen kan med fördel användas för att

 • Justera det rörliga punktutsuget så att det är rätt placerat för nästa svetsfog.
 • Placera svetskabeln så att den inte placeras för nära svetsaren så att svetsaren utsäts för höga elektromagnetiska fält, belastar för mycket eller är i vägen.
 • Rensa svetsmunstycket för att undvika sprut.

En programmerbar lägesställare gör att arbetet flyter smidigare och ökar produktiviteten.

Lyftbord

Lyftbord finns för laster från maximalt 100 kg upp till flera hundra ton. Lyftbord kan fås med vändskiva och tippning till 45o som tillbehör, vilket gör det lättare att arbeta i en bra arbetsställning. Lyftbord används för att lyfta gods till en bra arbetshöjd men också för att placera godset på bra plats och höjd exempelvis före förflyttning.

För att lyftborden ska vara så enkla som möjliga att manövrera bör manöverknapparna vara placerade i lämplig höjd och gärna kompletteras med en fotpedal.

Lyftbord som används för svetsning ska vara jordade. Ramarna ska vara klämskyddade.

Tekniska hjälpmedel är inte allt

Att ordna en bra arbetsplats är inte det enda sättet att minska belastningen vid svetsning. Det går också att minska belastningen genom att:

 • Konstruera produkten så att svetsning och slipning blir så enkel som möjligt. Läs mer under Effektiva produktionsmetoder.
 • Organisera arbetet så att det blir omväxlande och att längre perioder med arbete i samma ensidiga ställning undviks. Det är också bra att lägga in pauser och raster som ger möjlighet till vila och återhämtning.

Checklista för svetsverkstäder