God platsbelysning

Vid svetsarbetsplatser är det viktigt att man ser bra. Otillräcklig belysning kan leda till dålig kvalitet i svetsningen men också till dålig arbetsställning, exempelvis för att man måste arbeta i obekväma arbetsställningar för att se bättre, för att undvika att skugga arbetsområdet eller för att undvika reflexer.

Tillräckligt stark belysning

Enligt standarden ska belysningsstyrkan vid svetsarbetsplatser vara minst 300 lux. Om precisionsarbete med toleranser under 0,01 mm förekommer, ökar kraven till 500 lux. Eftersom ljusutbytet från ljuskällor försämras när de åldras eller blir smutsiga, behöver man planera för att belysningen från nya och rena ljuskällor är högre än dessa minimivärden.

För att få hjälp att mäta belysningen kan man kontakta företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör eller annan kunnig ljuskonsult.

Bra platsbelysning handlar inte bara om tillräckligt ljus

Bra ljusmiljö handlar inte bara om tillräckligt starkt ljus. Det gäller också att belysningen fungerar för de arbetsuppgifter som ska göras och att ljuset inte skapar andra problem. Tänk därför på:

  • Att armaturerna placeras så att de belyser hela arbetsområdet och att ljuset inte faller in så att svetsaren själv kan skugga arbetsområdet. Lysrör över svetsarbetsplatsen är ofta en bra lösning.

Det förekommer att de produkter man svetsar i är stora och oregelbundna. Då kanske platsbelysning över arbetsplatsen inte räcker till. Kompletterande platsbelysning behövs. En variant som kan användas när ingen annan fast platsbelysning fungerar, är lampa (lysdiod) som fästs på svetshjälmen.

För att platsbelysningen ska bli bra, behöver man också se till:

  • Att det inte blir reflexer från belysningen i utrustning eller material som finns på svetsplatsen. Om det blir reflexer, tenderar man att flytta på sig eller ändra arbetsställning så att man slipper reflexerna, vilket ofta innebär sämre arbetsställningar och risk för att man får ont.
  • Att det inte är för stora kontraster mellan ljust och mörkt i synfältet. Stora kontraster är tröttande för ögonen.

När man planerar platsbelysningen kan det vara bra att komma ihåg att ju äldre man är, desto mer ljus behöver man för att se bra. En ung person kan därför uppleva att belysningen vid en arbetsplats är mycket bra, medan en äldre person upplever belysningen som otillräcklig.

Glöm inte underhållet

Armaturer och ljuskällor kan snabbt smutsas ner av bland annat svetsrök och slipdamm. Blir ljuskällorna smutsiga, försämras belysningen. Därför är det viktigt med fungerande rutiner för rengöring och underhåll av belysningen.

Checklista för svetsverkstäder