Bild

Svetsplatsen

Det ska vara lätt att göra rätt. En bra utformad svetsarbetsplats ska vara anpassad till svetsaren och underlätta effektivt arbete och god kvalitet. Samtidigt finns det inga standardlösningar för hur man utformar bra svetsarbetsplatser. Vad man svetsar varierar ju mellan olika företag.

Några viktiga riktlinjer för bra utformning av svetsarbetsplatser

Oberoende av om man svetsar i stort eller litet gods eller i stora och fasta installationer, är det bra om man kan sträva efter att uppfylla några grundprinciper för utformningen av arbetsplatsen.

 • Bra arbetsställning. Man ska inte behöva luta sig in över ljusbågen för att se bra. Man ska kunna stå stadigt i upprätt och rak ställning och helst ska svetspunkten finnas rakt framför svetsaren i en höjd som innebär att man inte behöver lyfta svetspistolen över brösthöjd men inte heller böja sig ner för att nå. En sådan stabil arbetsställning har många fördelar, till exempel
  • God kvalitet i svetsen, eftersom svetsaren kan koncentrera sig på svetsningen (inte på att hålla balansen eller komma åt).
  • Hög produktivitet, eftersom det går snabbt och enkelt att svetsa när jobbet underlättas.
  • Låg belastning och minskad ensidig (statisk) belastning och minskad risk för belastningsskador på sikt.
  • Svetsaren kommer längre bort från svetsplymen och andas därför in mindre svetsrök.
 • Undvik Tunga lyft. Om svetsaren behöver lyfta eller flytta på tungt gods, bör det finnas någon typ av lyfthjälpmedel. Lyfthjälpmedel kan också behövas för att placera godset i rätt ställning så att det går att svetsa i bra arbetsställning.
 • Effektiv platsventilation. Det är viktigt att fånga in svetsröken så nära källan som möjligt, innan den spridits i lokalen.
 • God platsbelysning. Det räcker inte med ljuset från ljusbågen. För- och efterarbete kräver också bra belysning och ser man inte bra, finns risk att jobbet inte blir så bra utfört.
 • Brandsäker arbetsplats.
 • Underhåll utrustningen. Underhåll är viktigt för att arbetsplatsen inte gradvis ska försämras.

Tips om hur man utformar sådana arbetsplatser finns via länkarna ovan.

Tillfälliga arbetsplatser

Svetsa Rätt handlar i första hand om fasta arbetsplatser. Tips och råd om hur man skapar en bra arbetsmiljö vid tillfälliga svetsarbetsplatser finns i broschyren Gör så här vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser , 572.5 kB..

Checklista för svetsverkstäder