Ventilationskonsult

Att installera bra ventilation i svetsverkstäder är en utmaning. Svetsning är en het process som skapar kraftiga uppåtstigande luftströmmar av mycket förorenad luft. Det är inte ovanligt att svetsverkstäder låter portar och dörrar stå öppna, för att få in frisk luft och vädra ut en del av svetsröken. Allt detta gör det svårt att ordna med en effektiv och tillförlitlig ventilation. Svetsa Rätt ger tips om hur effektiv ventilation ska utformas i svetsverkstäder.

Som ventilationskonsult som arbetar med ventilation i svetsverkstäder, har du nytta av de tips och råd som utvecklats just för den typen av verksamhet. Läs mer om de råd som svetsföretag får om Allmänventilation och om den minst lika viktiga Platsventilationen.

Checklista för svetsverkstäder