Skydda kompisarna

När man svetsar eller tar bort slagg med slipmaskin eller slagghacka, går det knappast att undvika att det sprutar och skvätter och kastas ut slipdamm. De som vistas nära svetsning utan skyddskläder och skyddsutrustning riskerar förutom att andas in svetsrök och träffas av sprut och slipkvasten från slipning också hudskador och svetsblänk av ljusbågen. Därför är det viktigt att utforma arbetsplatser så att ingen som vistas i närheten riskerar att skadas.

Skärma av

För att undvika att någon träffas av gnistor, optisk strålning mm är det bäst om svetsplatsen går att skärma av. Det finns många sätt att ordna med avskärmning. Svetsning i svetsbås är ett sätt. Draperier av plastremsor ger också skydd.

Svetsbås och draperier skyddar inte mot spridning av svetsrök. Därför är det viktigt att dessutom använda punktutsug vid svetsning så att svetsröken fångas in så nära källan som möjligt, innan den hunnit spridas i lokalen och till andra som arbetar där. Utsug på slipmaskinen fångar in en stor del av det finaste slipdammet, dvs. det damm som är hälsofarligast eftersom det når långt ner i lungorna när man andas in det.

Andra åtgärder

Om det inte går att skärma av svetsplatsen, måste man vidta andra åtgärder för att försäkra sig om att ingen skadas av svetsning. Andra åtgärder handlar ofta om att man ska ”se sig för”. Sådana åtgärder fungerar ibland, men det är lätt gjort att glömma bort att se sig för. Åtgärder som bara handlar om att man ska se sig för brukar därför inte rekommenderas som enda skyddsåtgärd mot allvarliga risker

Checklista för svetsverkstäder