Kunniga svetsare

Svetsning är ett hantverk. Yrkesskickliga svetsare är nödvändiga för ett svetsföretag och viktiga för god lönsamhet. Skickliga svetsare bidrar till hög produktivitet och god kvalitet. Skickliga svetsare vet också hur de ska arbeta för att inte skadas av jobbet.

Kunskap om arbetsmiljön och hur man arbetar för att inte skadas, är viktigt för alla svetsare. Det kan till exempel handla om:

  • Vad som är säkra, bra och effektiva svetsmetoder.
  • Hur man planerar och ordnar arbetet för att jobbet inte ska bli för tungt.
  • Hur man undviker att andas in svetsrök.
  • Hur man undviker de elektromagnetiska fälten från svetsning.
  • Hur man kan arbeta för att underlätta efterarbete som slipning och slaggning.
  • Hur utrustning ska hanteras och underhållas.

Mycket av detta handlar om små detaljer som man måste känna till och komma ihåg i det dagliga arbetet. En del detaljer är det lätt att glömma bort. Andra detaljer kanske man inte ens har lärt sig. Därför är det bra med utbildning.

Det är mer effektivt med planerad och koncentrerad vidareutbildning än att var och en ska försöka lära sig på egen hand. Svetsa Rätt innehåller en Utbildning för yrkesverksamma svetsare. Utbildningen är utvecklad för att ni ska kunna genomföra den själva inom företaget. Den som håller i utbildningen bör börja med att läsa Handledarmaterialet. Dessa utbildningar är utvecklade för att svara mot krav som anges i ARMUS, Arbetsmiljöutbildning för svetsare.

Checklista för svetsverkstäder