Svetsar du rätt?

Svara på 10 frågor och se vad du kan om svetsning.

Svetsa - det kan man väl, bara man gått en svetsutbildning. Eller ....? Gör vår test och kolla hur långt dina kunskaper räcker.

Checklista för svetsverkstäder