Hörselskydd, bra mot buller och svetsloppor i öronen

Svetsning bullrar. Men det är inte bara svetsningen som bullrar. Också slipning, slaggning och hantering av gods bullrar. Därför bör man alltid använda hörselskydd när man vistas i en svetsverkstad.

Speciellt höga och farliga kan bullernivåerna vara vid

  • Slipning
  • Slaggning
  • Riktning

Dessutom har en del svetsverkstäder särskilda metoder och processer som kan bullra kraftigt till exempel:

  • Förflyttning av plåt
  • Plasmaskärning
  • Luftbågsmejsling

Hörselskydd skyddar inte bara mot buller. Speciellt om man svetsar underifrån, finns risk för svetsloppor i öronen. Mycket obehagligt och farligt. Hörselskydd skyddar enkelt och effektivt.

När man köper hörselskydd är det viktigt att de är CE-märkta (läs mer om det på Arbetsmiljöverkets temasidor).

Checklista för svetsverkstäder