Kontaktlinser och glasögon

Svetsare som använder kontaktlinser, måste ha tättslutande ögonskydd. Glasögon måste gå att använda tillsammans med skyddsglasögon eller visir. Läsglasögon är direkt olämpliga vid svetsning.

Om svetsvisir

Om man har nedsatt syn är det extra viktigt att glaset i svetsvisiret är rent och fritt från skador. Om glaset är repigt eller skadat av svetsloppor, ska det bytas ut.

Om kontaktlinser

För svetsare som använder kontaktlinser är det särskilt viktigt att undvika att få svetsrök i ögonen. Svetsröken innehåller mycket partiklar. Om man har kontaktlinser finns risk för att en del partiklar kommer in bakom kontaktlinserna och nöter mot ögats hornhinna, vilket kan leda till sår på hornhinnan. Därför ska man använda tättslutande visir eller ögonskydd när man svetsar men även en stund efteråt, tills svetsröken ventilerats bort.

Om glasögon och läsglasögon

Många behöver läsglasögon för att se bra på nära håll. Svetsning är ett synkrävande arbete och det förekommer att svetsare använder läsglasögon för att kunna se bättre. Det är ingen bra lösning. Läsglasögon är gjorda för att se på nära håll. Det innebär att svetsaren behöver hålla huvudet nära svetsstället för att se bra. Risken att andas in rök från plymen ökar.

Använd aldrig läsglasögon vid svetsning. Välj hellre terminalglasögon eller kontakta en optiker för att få hjälp att välja bra glasögon. Påpeka i så fall särskilt att synavståndet måste vara relativt stort för att undvika inandning av svetsrök.

OBS! Glasögon ersätter inte skyddsglasögon och visir. Glasögon har inget sidoskydd och det är lätt hänt att en gnista kommer in innanför glasögonen.

Checklista för svetsverkstäder