Du som är arbetsledare för svetsare

Som arbetsledare för svetsare fyller du en viktig funktion. En uppgift är att underlätta för svetsare att göra ett bra jobb och att se till att svetsare kan arbeta säkert och utan att riskera sin hälsa, vare sig på kort eller på lång sikt. Här får du tips och råd om sådant som är viktigt för dig att ha koll på.

Goda förutsättningar att göra ett bra jobb är lönsamt för företaget

Bra arbetsmiljö för svetsare handlar ofta om att underlätta att göra ett bra arbete och bidrar därför till ökad produktivitet och god kvalitet. Läs mer om hur sambanden ser ut under Företaget.

Filmer om bra arbetsteknik och svetsplats

Svetsning är ett hantverk och som med alla hantverk gäller det att ha rätt teknik och veta hur man ska arbeta för att arbeta säkert och undvika risker. Våra korta filmer kan användas i Utbildning för svetsare. Vi har också tagit fram ett handledarmaterial som du kan ha nytta av, om du vill genomföra en introduktion eller utbildning.

Utförligt om svetsplatsen

En bra svetsplats är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb och för att kunna jobba effektivt. Det är också en förutsättning för att svetsningen inte ska slita på kroppen. På sidorna om svetsplats finns tips och råd om hur man kan arbeta och vilken utrustning som bör finnas. Här finns tips om:

Som arbetsledare kan du påverka utformningen av svetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning behövs vid svetsning, även om man gjort allt för att utforma svetsplatsen och lokalerna så bra som möjligt. Som arbetsledare har du möjlighet att påverka inköp av personlig skyddsutrustning och också att kontrollera att alla vet hur den ska användas och använder den på ett korrekt sätt. Läs mer om olika typer av personlig skyddsutrustning och hur den ska användas och underhållas under Andningsskydd och visir, Skyddsglasögon, Hörselskydd, Kläder och Skor. Här finns också information för svetsare som använder Kontaktlinser eller glasögon.

Om hälsorisker vid svetsning

Det finns hälsorisker vid svetsning. Som arbetsledare behöver du veta vilka riskerna är och hur man gör för att undvika dem. Svetsa Rätt beskriver de Hälsorisker som finns vid svetsning, och länkar också till sidor som beskriver hur man undviker risken.

Om någon svetsare börjar få ont av jobbet

Om någon svetsare börjar få ont och det kan bero på jobbet, är det viktigt att göra något. Annars finns det risk för att det onda bara fortsätter, förvärras och blir kroniskt. Ju tidigare man kan göra något, desto enklare är det att lyckas minska det onda. När någon haft ont i flera år, är det mycket besvärligare att bli av med det onda. Läs mer om vad man kan göra under Om svetsare får ont.

Checklista för svetsverkstäder