Du som är arbetsgivare eller chef för svetsare

Som arbetsgivare eller chef för svetsare fyller du en viktig funktion. Du har ansvaret för verksamheten och för att den utvecklas och är lönsam. Som arbetsgivare har du också ansvar för arbetsmiljön. Det ansvaret hanterar många genom att delegera arbetsuppgifter till chefer och andra i företaget. Bra och säker arbetsmiljö handlar till stor del om att underlätta för svetsaren att göra ett bra jobb, vilket brukar bidra till både god produktivitet och kvalitet. Här får du tips och råd om sådant som ni kan arbeta vidare med.

Goda förutsättningar att göra ett bra jobb är lönsamt för företaget

Bra arbetsmiljö för svetsare handlar ofta om att underlätta att göra ett bra arbete och bidrar därför till ökad produktivitet och god kvalitet. Läs mer om hur sambanden ser ut under Arbetsplats, produktivitet, kvalité. Bra utrustningar underlättar att göra ett bra jobb. Läs om några exempel under Utrustning för hög produktivitet.

Kunniga svetsare, viktigt för företaget …

Kunniga svetsare är en förutsättning för ett effektivt och lönsamt företag. På Svetsa Rätt finns korta filmer som kan användas som underlag. Dessutom finns ett handledarmaterial som kan användas som stöd både för introduktion och för grundutbildning om arbetsmiljö för yrkesverksamma svetsare.

… och friska svetsare

Det finns hälsorisker vid svetsning och det är inte ovanligt att svetsare inte klarar att arbeta fram till pensionen. Många svetsare har också ont, vilket kan bero på besvärliga och låsta arbetsställningar. Det går att göra något åt värken och förtidspensioneringarna. Förutom att det är bra för svetsare att inte få ont, är det oftast också lönsamt för företaget att göra något. Läs mer om detta under Svetsare som håller och Om svetsare får ont.

En välorganiserad verksamhet

Det finns många rutiner som ska fungera i ett företag. Vi ger tips om hur ni snabbt och enkelt kan arbeta med sådant som kan vara svårt att hinna med och sådant som ibland faller mellan stolarna, till exempel vilka arbetsmiljökrav som är viktiga att komma ihåg vid inköp.

Hur verksamheten organiseras har stor betydelse för anställdas delaktighet och engagemang. Läs mer om det under Organisera svetsarbetet.

Lokaler för hög produktivitet och kvalitet

Hur lokalerna utformas har stor betydelse för produktivitet, kvalitet men också arbetsmiljön. Läs mer om det under Lokaler. Speciellt viktigt både för arbetsmiljö och ekonomi är en fungerande ventilation. Här finns tips om vad ni kan göra för att ha god kontroll på er ventilation. Här finns också tips om hur ni på ett enkelt och effektivt sätt kan arbeta med Ordning och reda.

Checklista för svetsverkstäder