Utsug i svetspistolen

De första integrerade utsugen kom 1980. De var inte speciellt smidiga, men har utvecklats och blivit betydligt bättre.

Vad passar integrerade utsug till?

Utsug integrerade i svetspistolen är ett bra alternativ för

 • Svetsning där man svetsar på många olika ställen på objektet och har svårt att hela tiden flytta med ett rörligt punktutsug.
 • Svetsning i utrymmen dit rörliga utsug inte når
 • Svetsning över stora ytor, när man har svårt att flytta med rörliga utsugsarmar
 • Svetsning i tunn plåt, nästan 100 % av svetsplymen kan fångas in
 • Robotsvetsning

Detaljer som är viktiga för funktionen

För att integrerade utsug ska fungera bra, krävs att:

 • Svetsaren behöver lära sig hur man svetsar med pistol med integrerat utsug. Tekniken blir lite annorlunda, eftersom utsuget kan störa skyddsgasen. Svetsaren måste lära sig att samtidigt
  • ställa in skyddsgasflödet
  • ha tillräckligt luftflöde genom utsuget och
  • svetsa med tillräckligt god kvalitet

För- och nackdelar

 • Utformningen måste vara sådan att det är lätt att justera flödet eller avståndet mellan skyddsgas och utsug, beroende på svetsläge.
 • Hylsan som omsluter svetspistolens svanhals ska alltid finns på plats. Om hylsan monteras bort, kommer utsuget så långt från ljusbågen, att det knappast klarar av att fånga in svetsplymen. Avståndet från ljusbågen till hylsan har stor betdylse för hur effektivt det integrerade utsuget är.
 • Luftflödet genom utsuget är cirka 80-100 m3/timme. Om flödet är lägre, räcker det inte till för att fånga in svetsplymen. För att luftflödena ska bli tillräckliga, ska de integrerade utsugen anslutas till en högvakuumanläggning.
 • Om integrerade utsug ska användas vid svetsning i gods av grövre dimensioner eller med höga strömstyrkor, krävs högre flöden i det integrerade utsuget för att infångningen av svetsrök ska bli effektiv.

+

-

Utsuget finns alltid på rätt plats

Risk att skyddsgasen störs

Utsuget finns nära ljusbågen – effektivt utsug

Eventuell efterrök och rök på baksidan av godset fångas inte in

Små luftflöden vilket ger låg energiförbrukning

Svetspistolen väger mer än pistol utan integrerat utsug (men det spelar ingen roll vid robotsvetsning)

Checklista för svetsverkstäder