Rörlig utsugsarmar

Vad passar rörliga utsugsarmar till?

Rörliga utsugsarmar är vanliga vid svetsarbetsplatser. Beroende på vilken räckvidd man vill ha, kan man välja mellan rörliga utsug på friktionsarmar eller rörliga utsug monterade på kranarmar. Friktionsarmar brukar anses vara lättare att flytta, medan kranarmar har större räckvidd.

Detaljer som är viktiga för funktionen

  • Välj gärna ett utsug med belysning. Det ökar svetsarens nytta av utsuget och bidrar till att motivera användning av utsuget.
  • Ofta finns flera svetsarbetsplatser med var sitt rörligt utsug. För att utsugen ska fungera bra, är det en stor fördel om utsugen är försedda med automatiska spjällså att luftflödet i utsuget stängs av när ingen svetsning förekommer vid arbetsplatsen. Fördelarna är
    • Effektivare ventilation i de utsug som används.
    • Mindre luftflöden krävs vilket sparar energi (för uppvärmning av luften).
    • Minskat energibehov för fläkten, eftersom luftflödena är mindre.
    • Mindre buller, eftersom det inte väser om de utsug som inte används.

För- och nackdelar

+

-

Kan flyttas med inom ett relativt stort område

Måste placeras rätt innan svetsningen påbörjas, så att det fångar in det mesta av svetsröken

Fångar in stor del av svetsröken när utsuget är rätt placerat

Vid svetsning av långa sömmar måste svetsningen emellanåt avbrytas för att flytta utsuget så att det är rätt placerat

Checklista för svetsverkstäder