Flyttbara utsugsmunstycken

Vad passar de till?

Flyttbara utsugsmunstycken används:

  • Vid fasta arbetsplatser, utsugsmunstycken ansluts till ett fast installerat låg- eller högvakuumsystem för platsventilation.
  • Vid tillfälliga arbetsplatser. Munstyckena ansluts till ett flyttbart filteraggregat.

Detaljer som är viktiga för funktionen

Alla flyttbara utsugsmunstycken:

  • Slangarna från utsugsmunstycke ska vara så korta och grova som möjligt. Har slangen liten diameter, blir det större motstånd i slangen vilket minskar luftflödet. Motståndet ökar också med slangens längd.
  • Munstycket fästs på rätt ställe med en magnetfot, vilket innebär att det måste fästas på magnetiskt underlag.

Fasta arbetsplatser

  • Flödet genom utsugsmunstycket ska vara tillräckligt, minst 200 m3/timme. Flyttbara munstycken placeras närmare ljusbågen än rörliga punktutsug, varför flödet kan vara lägre än i rörligt punktutsug.
  • Munstycket ska placeras nära och helst över ljusbågen, så att det kan fånga in svetsröken effektivt.
  • När svetspistolen flyttas, måste utsugsmunstycket flyttas med, annars fungerar inte infångningen av svetsrök.
  • Utsugsmunstyckets form ska vara anpassat till den svetsfog som ska svetsas, till exempel avlångt munstycket för lång svetsfog. Då slipper svetsaren flytta munstycket så ofta

Tillfälliga arbetsplatser

  • Flödet genom utsugsmunstycket måste vara tillräckligt högt. Det är vanligt att det är för låga flöden och då blir infångningen av svetsrök inte tillräckligt bra.
  • De flyttbara filteraggregat som ska rena luften, tar bara bort partiklar. Svetsrök innehåller också farliga gaser. Den renade luften från filteraggregatet får därför inte återföras till slutna utrymmen.

För- och nackdelar

+

-

Utsuget kan placeras nära ljusbågen

Utsuget måste alltid placeras rätt, vilket är lätt att glömma bort.


För att utsuget ska vara effektivt, måste det placeras nära ljusbågen.


Tillfälliga arbetsplatser: Tunga filteraggregat måste tas med till arbetsplatsen.

Checklista för svetsverkstäder