Fasta utsug vid fasta svetsarbetsplatser

Fasta utsug finns i form av:

  • Huvar som placeras rakt över svetsarbetsplatsen
  • Huvar som placeras snett över och bakom arbetsplatsen
  • Ramper som placeras bakom arbetsplatsen, så att den förorenade luften strömmar bort från svetsaren och in mot rampen
  • Utsug genom bordsytan

Vad passar de till?

Fasta utsug passar bäst vid svetsning av mindre objekt som får plats under huven eller framför rampen.

För de flesta svetsmoment är enbart utsug i bordet inte någon bra lösning, eftersom det är svårt att ordna med ett tillräckligt effektivt utsug. Om utsug genom bordsytan ska användas, kan det fungera för bänksvetsning, det vill säga när svetsning görs på en mindre begränsad yta. Utsug genom bordsytan förutsätter att svetsplymen inte bildas alltför högt upp över bordsytan. Då klarar utsuget inte av att fånga in svetsplymen.

Detaljer som är viktiga för funktionen

Placeringen av huven/rampen är viktig. Huvar och ramper kan effektivt fånga in en svetsplym som rör sig mot huven eller mot eller intill rampen. Om huven sitter mer än ½ m vid sidan av svetsplymen, finns stor risk för att i stort sett hela svetsplymen passerar förbi huven.

Tänk också på att utsugens effektivitet kan ökas om

  • Svetsningen kan avskärmas, till exempel med skärmar bakom och på sidorna
  • Styrstrålar av luft eller en blåsramp arrangeras för att styra förorenad luft mot utsugen. Sådana styrstrålar kan om de utformas väl, bilda en luftvirvel som fångar in föroreningar och transporterar dem mot utsuget.

För- och nackdelar

+

-

Finns alltid på plats

Passar i första hand små svetsobjekt

Effektiv ventilation som inte är känslig för störningar

Kräver relativt höga luftflöden

Kan göras ännu mer effektiva med styrstrålar eller blåsramp som skapar virveleffekt

 

Checklista för svetsverkstäder