Val och underhåll av skyddsglasögon

Skyddsglasögon behövs om det förekommer damm och andra partiklar som kan skada ögonen, till exempel vid slipning och slaggning eller om man arbetar nära svetsning och kan utsättas för gnistor. Vid svetsning används istället visir i kombination med andningsskydd.

Välj rätt ...

För att skyddsglasögon ska ge ett bra skydd, är det viktigt att de sluter tätt. Det gäller också om man måste ha vanliga glasögon under skyddsglasögonen. Om skyddsglasögonen inte sluter tätt, kan slipsprut, svetsloppor och annat komma in under skyddsglasögonen och ge allvarliga ögonskador.

Skyddsglasögon ska vara CE-märkta (läs mer om det i Arbetsmiljöverkets broschyr , 359.6 kB.). Skyddsglasögon som används vid svetsning ska bland annat klara stänk av smält metall.

... och underhåll skyddsglasögonen

Skyddsglasögon ska hållas rena. Blir de repiga och slitna ska de bytas ut. Smutsiga och repiga skyddsglasögon gör det svårare att se bra vilket kan försämra kvaliteten i det arbete man ska utföra.

Checklista för svetsverkstäder