Kläder

När man svetsar förekommer det stänk och slaggpartiklar som kan skada oskyddad hud och ögon. Dessutom kan strålningen från ljusbågen ge hudrodnad och brännskador på oskyddad hud. Rätt klädsel skyddar mot allt detta.

Vad är ”rätt kläder”?

 • Rätt kläder, till exempel svetsoverall, täcker hela kroppen - också armar och handleder samt nacke och hals.
 • För att undvika att svetssprut tränger in i skor, ärmar och handskar kan man behöva använda ärmskydd och damasker.
 • Rätt kläder har inga onödiga öppningar, fickor, slag eller veck som svetsloppor eller slagg kan fastna i.
 • Rätt kläder är av material som inte smälter eller antänds om det kommer en gnista på det. Det innebär att kläderna ska vara flamsäkra. Det gäller också underkläder.
 • Läderförkläde är ett bra sätt att skydda bålen.
 • Händerna hålls nära svetsstället och kan utsättas för kraftiga gnistregn. Läderhandskar är bästa sättet att skydda händerna. Handskarna får inte ha nitar eller andra metalldelar. Löst sittande handskar bör inte användas vid hantering av handhållna maskiner så som slip-, kap- och borrmaskiner. Det ökar risken för att handskarna fastnar i rörliga delar.

Bruksanvisningen ska ge råd om hur plagget tvättas. Vid inköp av kläder är det bra att kontrollera hur många tvättar flamskyddet håller.

Svetskläder ska vara CE-märkta enligt de regler som gäller för kläder som används vid svetsning (läs mer om det på Arbetsmiljöverkets temasidor). Svetskläder ska till exempel förutom att vara flamsäkra också klara stänk av små mängder smält metall.

Tvätt av flamsäkra kläder

Kläder ska tvättas regelbundet. Om kläderna blir smutsiga av olja, fett eller annat, fungerar inte flamskyddet. Olja och fett på kläder antänds lätt av en svetslåga eller svetsloppa. Använder man smutsiga kläder, utsätter man sig för en stor risk.

Vid tvätt av flamsäkra kläder, tänk på att

 • Följa de tvättråd som anges i bruksanvisningen.
 • Tvätta plagget när det syns att det blivit nedsmutsat av olja, fett eller annan petroleumprodukt, färg eller kemikalier.
 • Tvätta flamsäkra kläder för sig. Tvätta dem inte tillsammans med annan tvätt hemma. En studie visar att flamskyddet minskade med 3 % efter en enda sådan tvätt, eftersom de flamsäkra kläderna förorenades med brännbara textilfibrer från annan tvätt.
 • På plaggets tvättmärkning finns en rekommendation från tillverkaren om hur plagget ska tvättas. Följ den! I samband med inköp är det bra att begära information om plaggens tvättålighet.
 • Om plagget torktumlas, torka på låg- eller medelvärme.
 • Använd tvättmedel utan blekmedel. Använd inte heller blekmedel separat.
 • Använd inte mjukmedel/sköljmedel. Det fungerar som bränsle.
 • Använd inga kemikalier som stärkning eller andra kemikalier på flamsäkra kläder.
Felaktig rengöring med tryckluft

OBS! Tryckluft ska inte användas för att rengöra kläder

Tryckluften kan blåsa spån och annat mot huden. Även om det inte syns någon stor skada på huden, kan skadorna på mjukdelar under huden bli allvarliga, speciellt om man blåser mot huden från nära håll.

 

Blås aldrig rent med gas (syrgas, eller acetylen). Risk att det du blåser mot antänds!

Checklista för svetsverkstäder