Utformning av bra allmänventilation

Hur mycket ventilation behövs?

I handböcker rekommenderas fem omsättningar per timme i svetshallar vilket innebär att en luftvolym fem gånger svetshallens volym ska tillföras respektive transporteras bort varje timme. För bilverkstäder (där det också förekommer svetsning) är rekommendationen tre omsättningar per timme. Uppföljningar som gjorts visar att det är vanligt att svetsföretag inte har tillräcklig ventilation.

Det går att minska ventilationen, om man samtidigt har effektiv platsventilation. Med mycket effektiv platsventilation vid alla arbetsmoment som sprider luftföroreningar och med platsventilation som alltid används, kan luftomsättningen minskas till två omsättningar per timme, punktutsugen ej inräknade. I svetsföretag är det ovanligt att platsventilationen är så effektiv.

Det finns metoder för att beräkna ventilationsbehovet i svetshallar (till exempel den tyska BGI 616). Metoderna bygger på data om emissionen från de svetsmetoder som förekommer i svetshallen samt svetsparametrar som strömstyrka och tråd. Vid beräkningen måste man också ta hänsyn till grundmaterial, bågtid, antal arbetsplatser per lokalyta, antal punktutsug och deras infångningseffektivitet, takhöjd, andra dammande arbeten som slipning och skärning samt hur ventilationen utformas.

Läs mer om hur man utformar de olika delarna i ventilationssystem

Läs också om annat som är viktigt att känna till och tänka på.

Checklista för svetsverkstäder