Allmänventilation

Allmänventilationen är viktig för en bra arbetsmiljö i svetsverkstäder. Samtidigt fungerar allmänventilation i svetsverkstäder ofta inte som den borde. Här finns tips om hur ni kan kontrollera er egen allmänventilation men också om sådant som är viktigt att tänka på när ni anlitar ventilationskonsulter.

Så här ska allmänventilation fungera

Allmänventilation tillför ren och tempererad luft till vistelsezonerna och resten av svetslokalen och transporterar bort förorenad varm luft. Effektiv allmänventilation skapar ett bra klimat utan drag.

Allmänventilationen behöver kompletteras med platsventilation (punktutsug) som till skillnad från allmänventilationen är till för att fånga in och föra bort luftföroreningar så nära föroreningskällan som möjligt. Det är bara effektiv platsventilation som skyddar svetsaren mot svetsrök.

Platsventilation klarar sällan av att fånga in all svetsrök och föroreningar från till exempel slipning och skärning. Därför behövs också allmänventilation som ventilerar hela lokalen. Effektiv allmänventilationen innebär att de som arbetar i närheten av svetsning och andra dammande moment inte utsätts för höga halter luftföroreningar.

Vet ni hur er allmänventilation fungerar och att den fortfarande är i bra skick? Läs mer under Kontrollera er allmänventilation.

Vill ni veta mer om hur allmänventilation ska utformas? Läs mer om Bra allmänventilation.

För att ventilation ska fortsätta fungera bra krävs Underhåll.

Behöver ni hjälp av ventilationskonsulter? Läs mer om hur ni gör för att Anlita bra ventilationskonsulter.

Checklista för svetsverkstäder