Bild

Tjäna på ordning och reda

Förtjänsten med god ordning och reda ligger i att svetsarens arbetstid används så produktivt som möjligt. Vi är nog många som känner igen oss i letande efter verktyg och annat som inte ligger på sin plats. Med lite bättre ordning kan den tiden ägnas åt arbetet istället. Dessutom minskar irritationen på arbetsplatsen och även risken för olycksfall.

Anta att tidsbesparingen skulle bli 5 % om ni förbättrade er ordning och reda.

  • Med lönekostnader för en svetsare på cirka en halv miljon per år mot­-
    svarar det 25 000:- per år som ni idag betalar för att svetsaren ska leta efter
    verktyg och material.
  • Vilka intäkter innebär det om en svetsares produktivitet kan öka med 5 % per
    år? Hur många svetsare har ni anställda hos er?
  • Och vad skulle ni hinna med att göra som ni har svårt att hinna med nu?

Läs mer om hur ni kan arbeta med Ordning & reda.

Checklista för svetsverkstäder