Utbildningsmaterial

Om man lär sig att arbeta på rätt sätt ur ett arbetsmiljöperspektiv från första början, är det troligare att arbetssättet sätter sig och blir en naturlig del av sitt professionella yrkesutövande. Med ökad kunskap om den egna arbetsmiljön får man ett mer hållbart arbetsliv och minskad risk att drabbas av arbetsrelaterade skador. Detta utbildningsmaterial är tänkt att användas vid utbildning av svetsare. Innehållet är fritt att använda, men ange alltid att informationen kommer från Svetsa Rätt.

Utbildningsmaterialet är framtaget med stöd av svetslärare, utgående från innehållet på Svetsarätt. Det är uppdelat i tio lektioner på vardera ca 30 minuter. För varje lektion finns en presentation att använda i klassrummet. Avsluta varje lektion med att diskutera deltagarnas eventuella erfarenheter, egna lösningar på arbetsmiljörelaterade problem samt deras synpunkter på föreslagna åtgärder.

Utbildningsmaterial för nedladdning

Observera att utbildningsmaterialet har en tänkt struktur men kan användas i valfri ordning och omfattning. Klicka på länkarna för att ladda ner önskat material.

1. Börja här , 4.4 MB.

2. Kläder och svetsutrustning , 13 MB.

3. Andningsskydd och visir , 5.3 MB.

4. Platsventilation vid svetsning , 648.8 kB.

5. Buller och vibrationer , 631.1 kB.

6. Allvarliga risker som du måste känna till , 636.5 kB.

7. Värk och kroniska skador , 1 MB.

8. Undvik olyckor , 2.6 MB.

9. Svetsmetoder , 2.3 MB.

10. Svetsföretagets arbetsmiljöarbete , 784.7 kB.

Checklista för svetsverkstäder