Dialog med kunden kan lösa problem

Kundens önskemål och behov har förstås stor betydelse för svetsningen men också för efterbehandling som slipning av svetsen.

Det är en stor fördel om det går att diskutera direkt med kunden vilka krav som finns på produkten och på svetsen. En dialog med kunden gör det möjligt att diskutera sig fram till lösningar som både motsvarar kundens behov, är kostnadseffektiva och underlättar vid svetsning. Frågor som är särskilt viktiga att diskutera är:

  • Vilka visuella krav har kunden på svetsen? Om det inte är så viktig med en slät och fin svets, går det att undvika slipning. Om slipning kan undvikas, minskar kostnaden samtidigt som svetsarens exponering för slipdamm, buller och vibrationer minskar.
  • Är svetsning den bästa fogningsmetoden? Andra alternativ som ibland kan övervägas är exempelvis självlåsande konstruktioner och limning.

Checklista för svetsverkstäder