Inköp

Självklart ska de produkter och tjänster som svetsföretaget köper underlätta god produktivitet och hög kvalitet men också bidra till hög säkerhet. Här finns tips om frågor och krav som ni tjänar på att ställa vid upphandling av några produkter och tjänster som de flesta svetsföretag köper in.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är ofta den sista åtgärden man tar till, när tekniska skyddsåtgärder inte räcker till. Då är det viktigt att skyddsutrustningen också används och fungerar väl.

  • Låt varje svetsare prova ut skyddsutrustning som passar. Det är väl självklart att man ska ha skyddsskor i rätt storlek och som passar foten? Lika självklart är det att andningsskyddet måste passa svetsarens ansikte. Därför behöver det provas ut av var och en.
  • Kontrollera att utrustningen är CE-märkt. Det gäller andningsskydd, visir, hörselskydd och skyddsskor.

Fundera också över vad som är viktigt för er

  • Att leverantören har ett brett sortiment? (Det är förstås en fördel när man vill att varje svetsare ska hitta skydd som passar.)
  • Att leverantören kan ge råd om de produkter som ni köper?
  • Att ni kan få snabb leverans av de produkter ni beställer?
  • Inköp av andningsskydd kräver goda kunskaper både om vilka typer av andningsskydd som finns men också om vilka luftföroreningar som finns i arbetsmiljön och som andningsskyddet ska skydda mot. Be leverantören hjälpa er välja typ av andningsskydd.

Läs mer om personlig skyddsutrustning på Arbetsmiljöverkets temasidor om personlig skyddsutrustning och under

Andningsskydd och visir
Kläder
Skor
Hörselskydd

Ventilation

Upphandling av ventilation kan vara svårt. Vilka krav är viktiga att ställa? Och hur hittar man en bra ventilationskonsult. Läs mer om Allmänventilation och Platsventilation, där finns tips om hur ventilationen ska utformas för att bli effektiv. Läs om om hur ni kan göra för att Anlita bra ventilationskonsulter.

Checklista för svetsverkstäder