En bra arbetsplats ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten

Det går att tjäna på att utforma bra arbetsplatser. Hur mycket kan ni tjäna på arbetsplatser som underlättar för svetsare att göra ett bra jobb? Hur mycket kan kassationer och om svetsning minska? Hur mycket snabbare går jobbet om man slipper arbeta i besvärliga arbetsställningar? Och hur mycket tid (och pengar) kan ni spara på bättre ordning och reda?

Svetsarbetsplatser för hög produktivitet och god kvalitet

För att öka produktiviteten och minska antalet fel, behöver svetsarbetsplatsen utformas så att svetsaren kan göra ett bra jobb. Svetsning är ett precisionsarbete. Bra svetsarbetsplatser underlättar precisionsarbetet och låter svetsaren koncentrera sig på svetsningen, inte på att hålla balansen, försöka se fast belysningen är dålig eller komma åt något ställe som är svårt att komma åt. Svetsaren kan göra ett bra jobb om:

  • Jobbet kan göras stående eller sittande och svetsaren står/sitter med god stabilitet och balans.
  • Svetsaren slipper böja sig över eller in i svetsgodset och arbeta i sned, böjd eller vriden arbetsställning.
  • Klimatet är bra, temperaturen får inte vara så låg och det får inte heller vara så dragigt att det påverkar precisionen i svetsningen. Klimatet betyder mer än än de flesta kanske tror.
  • Belysningen är bra.
  • Svetsfogen finns på bra synavstånd, rakt framför ögonen.
  • Det finns avlastning för tunga verktyg, så att svetsaren kan ägna sig åt svetsningen och inte behöver lägga stor energi på att lyfta och balansera verktyg.

För detta behövs bra utrustning, till exempel reglerbara arbetsbord, fixturer, belysning. Hur man utformar arbetsplatsen bäst, beror på svetsarbetet och godset. Läs mer om detta på sidorna Klimat som bidrar till hög produktivitet och kvalitet och Svetsarbetsplatsen.

Checklista för svetsverkstäder