Fixturutsug

Vad passar fixturutsug till?

Fixturutsug är en bra lösning vid manuell men också automatiserad svetsning då fixturer används. Fixturutsug används därför främst vid svetsning av stora serier.

Detaljer som är viktiga för funktionen

Fixturutsug ska helst byggas in i varje fixtur och utvecklas tillsammans med fixturen. För att konstruera bra fixturutsug behöver man särskilt tänka på att

  • Utsuget inte ska störa skyddsgasen
  • Utsugsmunstycket får inte vara i vägen vid svetsningen
  • Utsugsmunstycket får inte vara i vägen vid i- och urladdning av fixturen
  • Eventuell rök på baksidan av godset också ska fångas in

För- och nackdelar

+

-

Utsuget finns alltid på rätt plats Kräver stora serier
Utsuget finns nära ljusbågen – effektivt utsug Eventuell efterrök och rök på baksidan av godset fångas inte in
Små luftflöden vilket ger låg energiförbrukning  
Svetsaren behöver inte bära, flytta eller tänka på utsuget under svetsning