Svetsar du rätt?

Svara på 10 frågor och se vad du kan om svetsning.
Svetsa - det kan man väl, bara man gått en svetsutbildning. Eller ....? Gör vår test och kolla hur långt dina kunskaper räcker.

1. Företaget underlättar för mig som svetsare att göra ett bra jobb genom att ...

2. Svetsröksutsug...

3. Slangarna till våra svetsröksutsug och punktutsug...

4. Svetsvisir...

5. När alla svetsare svetsar samtidigt, då är det ...

6. De hos oss som har glasögon brukar ...

7. När vi rengör brukar vi ...

8. Strömkabeln till svetsen ...

9. När jag svetsar och det finns arbetskamrater i närheten ...

10. Arbetskläder vid svetsarbete ...

Resultat

Ni är verkligen bra! Det allra mesta gör ni helt rätt och bättre än i de flesta andra svetsföretag. Kolla gärna igenom Svetsa Rätt för att kontrollera att ni inte har missat någon detalj.

Ni gör mycket bra. Men det finns några områden där ni kan bli ännu bättre. Använd gärna Svetsa Rätt som underlag för ert förbättringsarbete.

En del av er verksamhet fungerar bra, men det finns en hel del som ni kan förbättra. Svetsa Rätt ger tips och råd om hur ni kan minska risken att svetsare skadas av jobbet men också tips som kan öka produktivitet och förbättra kvalitet.

Oj då! Ni har en hel del som ni behöver förbättra, både för att svetsare inte ska skadas av jobbet och för att det ska bli bra flyt i produktionen. Svetsa Rätt innehåller många tips och råd om sådant ni kan behöva arbeta med och vad ni kan göra.

Du fick poäng av 30 möjliga.

Gör om testet!