Svetssprut och gnistor

När man svetsar händer det att det uppkommer svetssprut eller gnistor (svetsloppor) som flyger iväg. Sprutet och gnistorna är mycket varma, men samtidigt små. Därför skyddar vanliga skyddskläder.

Skador av sprut och gnistor

Svetssprut och gnistor

Sprut och gnistor skadar oskyddad hud. Det blir brännmärken som läker efter en tid. Det händer att sprut och gnistor träffar kroppsdelar där de kan ge allvarligare skador. Vid svetsning underifrån kan till exempel gnistor komma in i öronen och ge allvarliga hörsel- eller balansskador. Gnistor som faller ner i träskor kan ge mer omfattande brännskador.

Åtgärder

För att sprut och gnistor inte ska spridas till andra eller antända brännbart material är det viktigt att svetsplatsen är bra utformad.

Om arbetet utförs på ett sådant sätt att gnistor och sprut kan träffa öronen, skyddar hörselskydd.

Skyddskläder är ett viktigt skydd mot sprut och gnistor.

Checklista för svetsverkstäder