Ljusbågen och optisk strålning

Vid svetsning alstrar ljusbågen stark strålning av tre olika typer – synligt ljus, UV-strålning och IR-strålning.

Symptom, besvär och sjukdomar

Ljusbågen är stark och det är lätt att bli bländad om man tittar rakt mot den. Bländningen är tillfällig och går över, men ljusbågen kan ge andra och allvarliga skador på både ögon och hud.

Svetsblänk

Svetsbåge

Om man tittar rakt mot ljusbågen, kan UV-strålningen skada ögonen och ge en smärtsam inflammation, så kallat svetsblänk. Inflammationen går över. Ofta känner man inte svetsblänket förrän flera timmar efter det att man titta mot ljusbågen. Smärtan kan variera från en förnimmelse av tryck i ögat till intensiv smärta. Andra symptom är att ögonen tåras och blir röda, att det känns som om man fått sand i ögonen och att man blir mycket känslig för ljus och kanske inte ens klarar att titta på ljuskällor (så kallad fotofobi).

Grå starr

En del av de som utsätts för UV- eller IR-strålning under lång tid kan utveckla grå starr.

Skador på näthinnan och i ögat

Ljusbågen kan också skada näthinnan, tillfälligt eller permanent. I värsta fall leder skadorna till blindhet. Det finns också studier som visar att svetsning ökar risken för okulärt melanom, som är en typ av elakartad cancer i ögat.

Brännskador på huden

Ljusbågen sprider UV-strålning, som också ingår i vanligt solljus. Ljusbågen ger ett mycket intensivare ljus än solen. När solen efter en tids solande ger solbränna, ger ljusbågen istället brännskador. På lång sikt (efter decennier) kan UV-ljus ge upphov till hudcancer.

Gränsvärden

Gränsvärden för UV- och IR-strålning anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:7 Artificiell optisk strålning. Mätning av strålning och jämförelser med gränsvärdet kräver expertkunskaper och särskild mätutrustning. Det räcker med några få sekunders UV-strålning mot ögat för att man ska få svetsblänk. Därför är det viktigt att alltid undvika att titta in i ljusbågen med oskyddade ögon men också att skydda huden mot strålningen.

Riskbedömning

För att underlätta en bedömning och öka medvetenhet om optisk strålning finns ett vägledningsmaterial framtaget. Bedömningen bör göras tillsammans med arbetsledande personal och skyddsombud. Tanken med materialet är att man ska kunna bedöma exponering utan expertkunskap och specialutrustning, däremot behövs kunskap och arbetsförhållanden och erfarenhet av svetsning. Att göra en riskbedömning är viktig för att minska risk för ohälsa, skydda oskyddad personal och undvika så kallad kompisexponering.

Vägledning för bedömning av risker med optisk strålning från svetsning , 408.6 kB.

Checklista optisk strålning , 419.4 kB.

Åtgärder

Svetsvisir ger ett bra skydd mot ljusbågen.

Skyddskläder behövs för att skydda huden.

Ljusbågen utgör en risk för dem som vistas i närheten av svetsningen. Läs mer om åtgärder som skyddar dem under Skydda kompisarna.

Checklista för svetsverkstäder