Handhållna verktyg

I samband med svetsning används ofta slipande verktyg för att bearbeta godset före och efter fogning. Även andra handhållna verktyg är vanliga i samband med svetsningsarbete, som borrmaskiner och kapar. Kraftiga maskiner kan ge stora skador om man förlorar kontrollen över dem. Riskerna blir ofta betydligt större i de fall man modifierar verktygen, exempelvis tar bort sprängskydd från vinkelslipar.

Vrid- kläm och slitskador

Borrar och slipskivor kan hugga fast i materialet, vilket medför att maskinerna vrider eller rycker kraftigt. Hand- och ledskador är vanligaste följderna.

Skär- och slipskador

Om man tappar kontrollen över skärande och slipande verktyg kan de ge alvarliga skador. Olyckorna sker oftast när man slinter med verktygen, eller när slipskivor sprängs. De vanligaste skadorna blir på fingrar, händer och armar med i bästa fall övergående smärta, i värsta fall amputering som följd. Även ben och mage kan träffas av delar i rörelse eller splitter.

Åtgärder

Åtgärder finns inbyggda i maskinernas konstruktion, men om de modifieras eller används på ett felaktigt sätt, ökar oftast riskerna markant. Det är därför viktigt att använda maskinerna på föreskrivet sätt.

Kraftigare maskiner har ofta dubbla handtag för att möjliggöra säker hantering och enhandsfattning ökar risken för att förlora kontrollen.

Det är viktigt att inte modifiera maskinerna. Ta inte bort handtag för tvåhandsfattning eller sprängskydd från vinkelslipar. Experimentera inte med startknappar; startspärr är en viktig funktion och tappar man greppet på maskinen ska den stanna av.

Kraftiga handskar kan skydda mot lindriga skador, men det är viktigt att de sitter tajt på händerna. Löst sittande handskar kan fastna i rörliga delar, med risk för allvarliga skador.

Organisera arbetet för att förhindra ensidigt och utmattande arbete. Risken för att förlora kontrollen över verktyg ökar om greppet veknar.

Checklista för svetsverkstäder