Elstöt och elchock

Vid svetsning används elektrisk utrustning och det finns risk att komma i kontakt med strömförande delar.

Symptom, besvär och sjukdomar

Beroende på strömstyrkan men också hur länge man utsätts för den elektriska strömmen kan elstötar ge upphov till olika skador. Växelström är cirka fyra gånger mer skadlig än likström vid samma strömstyrka.

Tabellen ger en översikt över effekterna av en elstöt från växelström. Effekten beror också på under hur lång tid elektriciteten går genom kroppen.

Strömstyrka (mA)

Effekt eller skada

1 - 4

Förnimbart.

4 - 9

Oavsiktliga reflexer och muskelsammandragningar.

16 - 20

Svårt att släppa taget om det man håller i.

20 - 50

Diafragman paralyseras. Det blir svårare att andas.

50 - 120

Hjärtflimmer. Hjärtats förmåga att pumpa blod försämras.

120 -

Hjärtat stannar, andningen upphör, inre organ och vävnader får brännskador. Död.

 

Även låga strömstyrkor kan ge allvarliga skador om man till exempel tappar balansen och faller eller rycker till och kommer åt farliga maskindelar.

Elrisker vid svetsning

Om man kommer i kontakt med strömförande utrustning, till exempel pinnen i en pinnsvets, går strömmen genom kroppen. Man får en elstöt. Strömmen söker sig till jord via den väg som innebär minst motstånd. Om svetsaren samtidigt håller i ett metallföremål, är metallen ledande och strömmen söker sig dit. Är svetsaren fuktig om händer, handskar eller fötter, blir motståndet ännu mindre och strömmen genom kroppen ökar. Ju högre strömstyrka, desto allvarligare skador.

Man behöver inte vara i direkt kontakt med strömförande utrustning för att få en elstöt. Om spänningen är tillräckligt hög och man kommer i närheten av en strömförande ledare, kan det bildas en ljusbåge som ger en kraftig elektrisk stöt. Risken för en sådan ljusbåge ökar om man är i kontakt med något ledande material och jord, eftersom strömmen söker sig till jord.

Vatten och fukt samt el är en dålig kombination. Det är exempelvis direkt olämpligt att stå i vatten eller på blöta ytor när man svetsar och också att arbeta med våta händer eller att ha på sig svettiga eller fuktiga kläder.

Åtgärder

Elriskerna vid svetsning kan man minska genom att utforma Svetsplatsen elsäkert. Elsäkerhet behandlas också i våra videoklipp.

Checklista för svetsverkstäder