Trötthet

Det händer att svetsare blir onormalt trötta. Det kan bero på att det blir för höga halter av koldioxid från den egna utandningsluften innanför visiret. Detta problem finns med många modeller av svetsvisir. Det finns moderna självbländande visir sdom har utformats för effektiv borttransport av utanidningsluften.

Symptom, besvär och sjukdomar

Om koldioxidhalten är för hög, tränger den undan luftens syre. Man blir trött. Hjärtat måste arbeta mer för att transportera ut tillräckligt med syre i kroppen och man andas mer. När man andas frisk luft, med normala halter koldioxid, piggnar man till igen.

Gränsvärden

Gränsvärdet för koldioxid är 5 000 ppm (0,5 %) som medelvärde fört en hel arbetsdag.

Risker för svetsare

Innanför ett visir där utandningsluften inte transporteras bort särskilt effektivt, kan halterna bli upp till fyra gånger gränsvärder

Åtgärder

Den enda åtgärd som hjälper är att skaffa ett visir som transporterar bort utandingsluften effektivt. Läs mer under Svetsvisir - val och underhåll.