Lokalerna

Svetsning underlättas av om svetsverkstaden är väl utformad och en bra svetslokal bidrar till en hälsosam och säker arbetsmiljö.

En bra svetslokal är en lokal med

Tänk på att:

 • Takhöjden bör vara minst 5 meter. Eftersom svetsrök är varm, stiger den upp mot taket. Högt i tak gör det betydligt lättare att ordna bra allmänventilation i svetslokalen.
 • Lokalen behöver ha god värmeisolering. Det ger flera fördelar
  • Värmeförlusterna minskar, vilket minskar kostnaderna för uppvärmning av lokalen.
  • Risken för kalldrag minskar, vilket förbättrar klimatet i lokalen. Svetsare som ska arbeta i kalldrag får sämre precisionen och risken är stor att kvaliteten försämras.
  • Dåligt isolerade tak eller väggar gör att det speciellt vintertid blir kallras. Kallraset sprider svetsrök som stigit upp mot taket ut i lokalen. Luftkvaliteten försämras. Med bra isolering hinner den förorenade luften vid taket inte sjunka utan transporteras istället ut via frånluftsdon.
 • Layout och placering av olika nedsmutsande verksamheter. En bra layout med ett logiskt materialflöde i lokalerna underlättar arbetet. Det är också stora fördelar med att ha god ordning i lokalerna och tydliga och gemensamma regler.
 • Placera svetsarbetsplatser
  • så att drag från dörrar eller portar och transporter minimeras. Drag stör punktutsug och sprider svetsrök i lokalen. Kalldrag försämrar också precisionen i svetsarbetet och ökar risken för fel i svetsen.
  • på avstånd från gångvägar och där andra vistas. Alternativt kan svetsarbetsplatsen skärmas av. Ingen ska riskera att träffas av gnistor från svetsningen eller utsättas för damm från slipningen.
 • Allmänbelysningen i lokalen ska vara bra. Ju äldre man blir, desto bättre belysningen behöver man för att kunna se bra.
 • Skärma av svetsarbetsplatser så att ljusbågen inte kan ses från andra arbetsplatser. Välj ytor som minimerar reflexer.
 • Montera bullerabsorbenter i taket och eventuellt på väggar för att minska ljudspridningen från bullrande arbetsmoment.
 • Bullerabsorbenter kan också användas för att bygga in och skärma av bullrande arbetsplatser.
 • Se till att golven är hela och att transportvägar är markerade.
 • För att svetslokalen ska fungera bra krävs god ordning och fungerande underhåll. Läs mer under Ordning & reda. Fungerande städrutiner är också viktigt.
 • Se till att svetshallen har god Brandsäkerhet.
 • Det ska finnas tillgång till pausutrymme.