Kan ni tjäna på att bli proffsigare?

Svara på 9 frågor och se om ni kan tjäna på att bli proffsigare
Det är klart att den som svetsar yrkesmässigt är proffs, även om också proffs kan utvecklas och lära sig mer. Men hur proffsigt är svetsföretaget? I ett företag finns det mycket som kan utvecklas och förbättras. Testa hur ert företag ligger till.

1. Händer det att svetsfogarna inte håller tillräcklig kvalitet så att produkter måste kasseras eller svetsfogen göras om?

2. Händer det att det blir haverier som leder till besvärande och onödiga produktionstopp?

3. Händer det att svetsare slutar jobba hos er för att de inte trivs?

4. Brukar ni ha dörrar och portar öppna?

5. Händer det att svetsare slutar i förtid, för att de inte klarar av att arbeta fram till pension?

6. När vi svetsar tänker vi särskilt på att ...

7. Ordningen hos oss är sådan att ...

8. Information och kommunikation hos oss fungerar så att ...

9. När vi diskuterar om vi har råd med en investering ...

Resultat

Strålande! Er verksamhet verkar vara effektiv och förmodligen är både produktiviteten god och kvaliteten bra och dessutom lönsamheten god. Vill ni undersöka om ni kan utveckla verksamheten och lönsamheten ännu mer? Läs under Företaget.

Ni har gjort en hel del för att verksamheten ska flyta på bra och för att svetsarna ska ha goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Förmodligen är produktivitet och kvalitet men också företagets ekonomi rätt god. Men den kan nog bli ännu bättre. Tips om vad ni kan göra finns under Företaget.

Hur ser ekonomin i ert företag ut egentligen? Det verkar som om ni har stora möjligheter att förbättra inte bara produktivitet och kvalitet utan också lönsamheten. Tips om vad ni kan göra och vad ni kan tjäna på det finns under Företaget.

Du fick poäng av 27 möjliga.

Gör om testet!