Utbildning

Vidareutbildning behövs i de allra flesta yrken och på de allra flesta arbetsplatser.

Vidareutbildningen kan röra många olika områden och kan utformas på olika sätt, till exempel:

Områden Metoder
Svetsmetoder och svetsutrustning Utbildning med stöd av handledarmaterialet i Svetsa Rätt
Arbetsmiljö Kortfattad information, muntlig eller skriftlig
  Gruppdiskussion med handledare
  Besök på andra arbetsplatser
  Internt seminarium eller kortare kurs (timmar, halvdag, heldag eller dagar)
  Deltagande i externa seminarier eller kurser

Om det förekommer svetsning i gods som är lackerat med polyuretanlack eller som innehåller isolering av polyuretan (skumgummi eller liknande), kan det bildas isocyanater. För sådant arbete finns det krav på utbildning (se Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:18 Härplaster )

Certifikat för Heta arbeten

Svetsning klassas som Heta arbeten. Både den som utför Heta arbeten och den som ger tillstånd till sådana arbeten (brandskyddsansvarig) ska ha utbildning om brandrisker och hur de förebyggs. Efter godkänd utbildning får man ett certifikat som gäller i fem år. Försäkringsbolagen ställer krav på certifikat.