Utrustning - Välj rätt ögonskydd (0:37)

När man slipar eller slaggar, kan stänket och sprutet skada ögonen. Därför är det viktigt att använda ögonskydd. Det finns flera alternativ. Visir är en möjlighet. Skyddsglasögon en annan. Om du vill använda skyddsglasögon är det viktigt att de har sidoskydd, så att inget sprut kan leta sig in bakom. Då är det viktigt att de ställs in korrekt så att de ger ett bra skydd. En annan möjlighet är att använda goggles.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om