Utrustning - Rätt personlig utrustning (1:46)

Som svetsare behöver du ha rätt personlig skyddsutrustning som fungerar bra och som du verkligen använder. Därför är det viktigt att den provas ut personligen för var och en. Skyddsutrustningen består av

Svetsvisir, som oftast kombineras med en svetshjälm. Självbländande svetsvisir med så kallad sleep-funktion är bäst ur arbetsmiljösynpunkt och stör dessutom minst, vilket ökar produktiviteten.

Vid slipning och slaggning kan det bullra kraftigt och då behövs hörselskydd. Även när du sätter på och stänger av svetsen kan det bullra. Hörselskydd skyddar också mot svetsloppor i öronen.

Skyddskläderna är viktiga eftersom de ska skydda mot gnistor, svetsprut och mot strålningen från ljusbågen. Skyddskläderna ska vara flamsäkra och de måste skydda hela kroppen, även vrister, handleder och hals. Skyddskläderna får inte ha fickor, veck och slag som gnistor kan fastna i.

Skyddsskor ska ha en halkfri, hel och kraftigt mönstrad sula och skydda foten till exempel med ståltåhätta och spiktrampskydd. Skorna är även till för att skydda foten mot gnistor.

Det är viktigt att svetsvisir, hörselskydd, skyddsskor och skyddskläder är hela och rena men också att de är CE-märkta. Det räcker inte med ett CE-märke, vilket som helst. Varje typ av skyddskläder har speciella krav för sitt CE-märke. För heta arbeten finns flera olika krav för CE-märkning. Det gäller därför att kontrollera att det CE-märke som finns avser svetsning.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om