Svetsning - Undvik höga elektromagnetiska fält (0:37)

Runt strömkällor, svetskablar och jordkablar finns elektromagnetiska fält. Ju närmare strömkällan och kablarna du arbetar, desto högre elektromagnetiska fält utsätts du för. Bäst är om man kan fästa ihop och hänga upp kablarna och dra dem en bit ifrån arbetsområdet. Då utsätts inte svetsaren för så höga fältstyrkor. Placera inte kablarna direkt över eller nära huvudet. Placera strömkällan så långt bort från dig som är praktiskt möjligt. Låt aldrig kablar vila på kroppsdelar.

Läs mer om åtgärder på sidan Låga elektromagnetiska fält.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om