Svetsning - Svetsa så att slipning inte behövs (0:43)

Svetsa så att du behöver slipa och slagga så lite som möjligt eftersom det dammar, bullrar och tar tid.

Före svetsningen, se till att ytorna är så rena som möjligt. Då blir svetsfogen renare med mindre sprut och slagg.

Ställ in spänning och trådmatning, så att det blir så lite sprut som möjligt men så att svetsen ändå klarar kvalitetskraven. En van svetsare hör skillnad på svetsning som knastrar och sprakar och alstrar mycket svetssprut och tystare svetsning som kanske tar lite längre tid, men som ger en finare svetsfog och kräver mindre slipning efteråt.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om