Svetsning - Skyddsgasflöde för svetspistoler med integrerat utsug (0:40)

När man använder svetspistoler med integrerade utsug, måste man lära sig att ställa in skyddsgasen. Samtidigt som det integrerade utsuget är igång och kanske fångar in en liten del av skyddsgasen ska ju också svetsfogen bli bra. Detta handlar om träning och vana. Skyddsgasflödet måste justeras upp lite, för att bibehålla skyddet för svetsfogen. Svetspunkten kyls ner av både luftflödet genom utsuget och av skyddsgasflödet. Det kan man behöva kompensera med något ökad effekt vid svetsningen.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om