Svetsning - Skärma av för att skydda andra (0:59)

När man svetsar eller slipar kan andra i närheten utsättas för svetsrök, svetsgaser, svetsblänk, gnistor eller slipkvastar. Du som svetsar skyddar dig och har personlig skyddsutrustning. Men det har sällan de som vistas i närheten och som inte svetsar. Därför är det viktigt att svetsningen skärmas av, så att andra inte utsätts för svetsrök, gnistor, slipkvastar, ljusbågar, svetsblänk eller buller

Det finns många sätt att ordna med avskärmning. Svetsning i svetsbås är ett sätt. Draperier av plastremsor ger också skydd.

Draperier skyddar däremot inte alls mot spridning av svetsrök. Därför är det viktigt att dessutom alltid använda punktutsug vid svetsning så att svetsröken fångas in så nära källan som möjligt, innan den hunnit spridas i lokalen.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om