Säkerhet - Slipning av svets (2:00)

Ibland måste svetsen fixas till efter svetsning. Det kan vara rensning med slagghacka eller fogslipning med slipmaskin. Slaggning med slagghacka bullrar och vibrerar och ska undvikas så långt det går. Många svetsverkstäder har bestämt att slagghacka inte får användas. Även slipning är ett dammigt, bullrande och vibrerande arbete. Genom att arbeta på rätt sätt kan riskerna vid slipning minskas.

Använd gärna en mindre slipmaskin med cirka 10 centimeters diameter och med integrerat utsug. En sådan slipmaskin kastar ut mindre av slipsprut och det finaste och farligaste dammet fångas effektivt in av utsuget.

Slipmaskinen ska bara användas med en slipskiva av rätt storlek.

Slipmaskiner med hårda slipskivor ska alltid ha sprängskydd. Saknas sprängskydd finns risk för mycket allvarliga skador om slipskivan skulle gå sönder, vilket inte är ovanligt.

Om slipmaskin för mjuka slipskivor används, kontrollera att det finns en hel underlagsskiva. Saknas underlagsskiva, kan slipskivan gå sönder och kastas ut från slipmaskinen.

Efter slipning, låt slipskivan stanna helt innan slipmaskinen läggs ner. Lägg den försiktigt så slipskivan inte får brottanvisning.

Slipa aldrig med kapskivor! Skivan kan gå sönder med risk för personskador. Att slipa med kapskivor är att ta onödiga risker.

Slipmaskinen på filmen har ett så effektivt utsug att andningsskydd inte behövs. Men även med effektivt utsug kan gnistor kastas ut från maskinen. Om utsuget är effektivt består gnistorna av stora partiklar som vid inandning inte når lungorna.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om