Säkerhet - Skyddsutrustning för dem i närheten (1:00)

När man svetsar ska man i första hand skärma av arbetsplatsen så att andra inte ser ljusbågen eller utsätts för ultraviolett ljus, gnistor, buller eller svetsrök. Det är inte alltid möjligt att ordna det så. Går det inte att avskärma svetsarbetsplatsen tillräckligt väl, kan de som vistas eller arbetar i närheten behöva skyddsglasögon och skyddskläder.

Skyddsglasögon för de som arbetar en bit bort kan till exempel vara av korgmodell med sidoskydd. Om det finns risk för svetsblänk ska skyddsglasögonen också skydda mot UV-ljus.

Skyddskläderna ska skydda mot UV-ljus och för den som vistas så nära att han eller hon riskerar att få svetssprut på sig, behöver de också vara flamskyddade.

Det är inte bara andra som arbetar i närheten som behöver skyddas. Även besökare som passerar eller vistas vid svetsarbetsplatsen behöver skyddas på något sätt.

För att sortera ut filmer av intresse, klicka på de områdesord du vill veta mer om